Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz zarządów Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii, a także Sekcji Urologii Onkologicznej zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum naukowym, które odbędzie się w Warszawie w dniach 3-4 marca 2023 r.

Program naukowy Sympozjum został opracowany przez ustępujące zarządy ww. sekcji naukowych PTU, ma zatem interdyscyplinarny charakter. Pierwszy dzień obrad będzie poświęcony zagadnieniom związanym z leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu, urologii rekonstrukcyjnej oraz rehabilitacji urologicznej. W tym dniu odbędą się również dwie sesje z zakresu onkologii urologicznej, tj. sesja zatytułowana „Uro-Best”, w czasie której zostaną omówione najbardziej istotne publikacje dotyczące badań prowadzonych w zakresie urologii onkologicznej w latach 2021-2022, jak i sesja poświęcona zagadnieniom związanym z nowotworami nerek i pęcherza moczowego. W programie nie zabraknie również wystąpień poświęconych rakowi gruczołu krokowego, które zdominują drugi dzień Sympozjum.

Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany w sposobie przeprowadzenia ustnego egzaminu specjalizacyjnego (FEBU Oral Exam), zdecydowano o włączeniu do programu wykładu poświęconego temu zagadnieniu. Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, w trakcie wydarzenia odbędą się wybory do władz Sekcji Urologii Onkologicznej oraz Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii, ale także Sekcji Urologii Robotowej.

Do zobaczenia w Warszawie!

dr hab. n. med. Anna Kołodziej, prof. UMW
przewodnicząca Sekcji
Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

MIEJSCE OBRAD

WARSAW PLAZA HOTEL 
ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa
tel.: +48 22 431 08 00
www.warsawplazahotel.pl

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO (brutto) do 12.02.2023 od 13.02.2023
Opłata rejestracyjna
Lekarz, członek PTU 500,00 zł 600,00 zł
Lekarz - niebędący członkiem PTU 600,00 zł 650,00 zł
Fizjoterapeuta urologiczny / ginekologiczny 350,00 zł
Przedstawiciele firm 700,00 zł
Kolacja*
Uczestnik 200,00 zł

*Uwaga! Udział w kolacji nie jest obowiązkowy.

Dokonanie opłaty na miejscu (wyłącznie gotówką) nie zwalnia uczestnika z obowiązku uprzedniego zgłoszenia udziału przez stronę internetową: https://sucrf-suo2023.konferencjeptu.pl

W ramach opłaty organizatorzy Sympozjum zapewniają:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz skróconej nazwy wydarzenia SUO-SUCRF 2023

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu we własnym zakresie bezpośrednio w Hotelu (na hasło „Sympozjum PTU”).

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do Hotelu:

rezerwacja@warsawplazahotel.pl
tel.: 22 431 08 00

PROGRAM NAUKOWY

Piątek, 3 marca 2023 r.

Od godz 09.00

Rejestracja uczestników

3. SYMPOZJUM
SEKCJI UROLOGII CZYNNOŚCIOWEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I FIZJOTERAPII PTU

10.00 - 10.10

Powitanie

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, dr hab. med. Anna Kołodziej, prof. UMW

10.10 - 11.50

SESJA I - WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU

Moderatorzy: dr hab. med. Anna Kołodziej, prof. UMW, prof. dr hab. med. Ewa Barcz

10.10 - 10.30

Guidelines EAU 2022 - nietrzymanie moczu u kobiet, co się zmieniło?

dr hab. med. Anna Kołodziej

10.30 - 10.50

Subiektywna ocena wyników leczenia po operacjach korekcyjnych położenia taśmy w terapii wysiłkowego nietrzymania moczu (NTM) u kobiet

dr med. Anna Pawlaczyk, dr med. Piotr Wąż, prof. dr hab. med. Marcin Matuszewski

10.50 - 11.10

Jak osiągnąć sukces w operacyjnym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu?

prof. dr hab. med. Ewa Barcz

11.10 - 11.30

Niepowodzenia w stosowaniu taśmy podcewkowej - co dalej?

dr med. Michał Skrzypczyk

11.30 - 11.50

Leczenie nawrotu NTM po implantacji taśmy podcewkowej

dr hab. med. Bartosz Dybowski

11:50 − 12:00

Przerwa na kawę

12.00 - 13.40

SESJA II - REHABILITACJA UROLOGICZNA I UROLOGIA REKONSTRUKCYJNA

Moderatorzy: dr med. Stanisław Wroński, dr med. Kuba Ptaszkowski

12.00 - 12.20

Rehabilitacja mięśni dna miednicy - stan obecny w Europie

dr med. mgr rehabilitacji Kuba Ptaszkowski

12.20 - 12.40

Uroterapia - rehabilitacja zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u dzieci

dr med. Karina Felberg

12.40 - 13.00

Przetoki cewkowo-skórne - rodzaje i mechanizm powstania. Propozycja skutecznej i prostej metody naprawczej

dr med. Stanisław Wroński

13.00 - 13.20

Zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie prącia po penektomii

dr hab. med. Bartosz Małkiewicz

13.20 - 13.40

Subiektywizm i obiektywizm w urologii - rozważania o średniej wielkości prącia

dr med. Stanisław Wroński

13:40 − 14:30

Przerwa na obiad

14.30 - 15.30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI UROLOGII CZYNNOŚCIOWEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I FIZJOTERAPII PTU.
WYBORY DO WŁADZ SEKCJI NA KADENCJĘ 2022 - 2026

10. SYMPOZJUM SEKCJI UROLOGII ONKOLOGICZNEJ PTU

15.30 - 16.50

SESJA I - URO-BEST 2021/2022

Moderatorzy: prof. dr hab. med. Jakub Dobruch, dr med. Michał Skrzypczyk

15.30 - 15.40

MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening. N Engl J Med. 2021 Sep 2;385(10):908-920

dr med. Andrzej Lewicki

15.40 - 15.50

A Randomized Trial of the Effects of Exercise on Anxiety, Fear of Cancer Progression and Quality of Life in Prostate Cancer Patients on Active Surveillance. J Urol. 2022 Apr;207(4):814-822

dr hab. med. Roman Sosnowski, prof. NIO

15.50 - 16.00

Retzius-Sparing vs Modified Anatomical Structure Preserving and Retzius-Repairing Robotic-Assisted Radical Prostatectomy: A Prospective Randomized Comparison on Functional Outcomes with a 1-Year Follow-Up. J Endourol 2022 Sep;36(9):1214-1222

prof. dr hab. med. Jakub Dobruch

16.00 - 16.10

Darolutamide and Survival in Metastatic, Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2022 Mar 24;386(12):1132-1142

dr med. Paweł Rajwa

16.10 - 16.20

Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic castration-sensitive prostate cancer (PEACE-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study with a 2 × 2 factorial design. Lancet. 2022 Apr 30; 399(10336): 1695-1707

dr med. Paweł Rajwa

16.20 - 16.30

Radical Cystectomy Against Intravesical BCG for High-Risk High-Grade Nonmuscle Invasive Bladder Cancer: Results from the Randomized Controlled BRAVO-Feasibility Study. J Clin Oncol. 2021 Jan 20;39(3):202-214

dr med. Łukasz Białek

16.30 - 16.40

Effect of Robot-Assisted Radical Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion vs Open Radical Cystectomy on 90-Day Morbidity and Mortality Among Patients with Bladder Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022 Jun 7;327(21):2092-2103. doi: 10.1001/jama. 2022.7393

dr Konrad Bilski

16.40 - 16.50

Adjuvant Pembrolizumab after Nephrectomy in Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2021 Aug 19;385(8):683-694

dr med. Katarzyna Gronostaj

16.50 - 18.30

SESJA II – NOWOTWORY NERKI I PĘCHERZA MOCZOWEGO

Moderatorzy: dr hab. med. Tomasz Drewniak, dr hab. med. Bartosz Małkiewicz

16.50 - 17.05

Dziedziczne guzy nerki

dr med. Tomasz Konecki

17.05 - 17.10

Dyskusja

17.10 - 17.25

Leczenie (neo)adjuwantowe u chorych operowanych z powodu raka nerki

dr med. Katarzyna Gronostaj

17.25 - 17.30

Dyskusja

17.30 - 17.45

Markery w moczu u chorych na raka pęcherza moczowego mające znaczenie w ambulatorium urologicznym

dr hab. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

17.45 - 17.50

Dyskusja

17.50 - 18.05

Znaczenie przezcewkowej resekcji u chorych na raka naciekającego błonę mięśniową leczonych zachowawczo

prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

18.05 - 18.10

Dyskusja

18.10 - 18.25

Leczenie (neo)adjuwantowe u chorych operowanych z powodu raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego

dr hab. med. Artur Lemiński

18.25 - 18.30

Dyskusja

18.30 - 19.30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI UROLOGII ONKOLOGICZNEJ PTU.
WYBORY DO WŁADZ SEKCJI NA KADENCJĘ 2022 - 2026

20:30        

KOLACJA
(Uwaga! Kolacja jest dodatkowo płatna)

Sobota, 4 marca 2023

09.00 - 11.20

SESJA III – RAK STERCZA (Sesja pod patronatem Ipsen Poland)

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Zbigniew Jabłonowski, dr hab. med. Roman Sosnowski, prof. NIO

09.00 - 09.45

Znaczenie biopsji systematycznej stercza w uzupełnieniu biopsji celowanej w leczeniu miejscowym:

 • przed prostatektomią radykalną

  dr med. Mieszko Kozikowski

 • przed i po radioterapii

  dr med. Mateusz Dąbkowski

 • przed i po leczeniu fokalnym

  dr med. Andrzej Lewicki

09.45 - 09.50

Dyskusja

09:50 - 10:05

Czy PET/PSMA oraz wpMR powinny stanowić integralną część postępowania z chorymi na raka dużego ryzyka?

dr hab. med. Roman Sosnowski, prof. NIO

10.05 - 10.10

Dyskusja

10.10 - 10.55

Choroba ubogoprzerzutowa

 • leczenie operacyjne

  prof. dr hab. med. Jakub Dobruch

 • radioterapia

  dr med. Łukasz Kuncman

 • leczenie systemowe

  prof. dr hab. med. Paweł Wiechno

10.55 - 11.00

Dyskusja

11:00 – 11:15

Kolejność leczenia chorych na CRPC

dr hab. med. Jakub Żołnierek

11.15 - 11.20

Dyskusja

11.20 - 11.30

Przerwa

11.30 - 11.50

WYKŁAD SPONSOROWANY JANSSEN

Apalutamid w leczeniu wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego (mHSPC)

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa

11.50 - 12.05

WYKŁAD POD PATRONATEM SEKCJI UROLOGII ROBOTOWEJ PTU

Urologia robotowa w Polsce – stan obecny, perspektywy rozwoju

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa

12.05 - 13.00

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI UROLOGII ROBOTOWEJ PTU.
WYBORY DO WŁADZ SEKCJI NA KADENCJĘ 2022 - 2026

13.00 - 13.45

NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA EUROPEJSKIEGO USTNEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE UROLOGII (FEBU ORAL EXAM)

dr med. Michał Skrzypczyk

13.45

Obiad

3-4 marca 2023, Warszawa

SYMPOZJUM NAUKOWE
SEKCJI UROLOGII CZYNNOŚCIOWEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ i FIZJOTERAPII PTU
ORAZ
SEKCJI UROLOGII ONKOLOGICZNEJ PTU